Georgia and Armenia (2016) - Steven Martin

Mountainscape around Mestia

Svaneti

Georgia010ArmeniaCaucasus