Extended Portfolio - Steven Martin

Portfolio

Under the Cherry Tree || Asakusa

Kimono-clad Tokyoites gather at this popular spot during sakura season at Senso-ji Temple.

Portfolio091AsiaEast AsiaJapanJapaneseNorth East Asiaspring